SCATMAN-verkkopalvelu kenttätehtävien seurantaan ja hallintaan

SCATMAN-verkkopalvelu on yleisempien webbiselainten kautta käytettävä pilvipalvelu kenttätöitä ohjaaville ja valvoville henkilöille, kuten työnjohtajille, projektipäälliköille, laatuvastaajille, jne. Verkkopalvelun kautta kenttähenkilöstön keräämää ja raportoimaa tietoa voidaan tarkastella tehtävä-, projekti- tai organisaatiokohtaisesti.

Kenttäoperaatiot, niiden kohteet ja status visualisoidaan yleensä kartalla erilaisin värein ja symbolein. Esitystapa mahdollistaa yleistilanteen nopean hahmottamisen tietyltä alueelta, ja auttaa vastuuhenkilöitä aloittamaan tarvittavat toimenpiteet kohteelle, jos niille on tarvetta. Lisätietoa kohteesta saadaan yleensä klikkaamalla sen symbolia. Kohteesta näytettävä tieto vaihtelee tapauskohtaisesti, ja se voi vaihdella yksinkertaisesta raportista suoritetuista tehtävistä kohteessa vaativampiin graafisiin raportteihin ja analyyseihin. Yleensä, kohteista ja tehtävistä muodostetaan myös yhteenvetoraportteja.

SCATMAN-verkkopalvelu on suojattu yritys-, organisaatio- tai projektikohtaisilla käyttäjätunnuksilla, jotka voidaan jakaa eritason käyttäjäryhmiin, kuten esim. asentajat, työnjohtajat, asiakkaat, johto ja organisaation pääkäyttäjä(t). Käyttäjäryhmille voidaan määrittää oikeuksia eri toimintoihin ja tietoelementteihin. Esim. vain johto voi muokata ja tulostaa asiakkaalle näkyviä PDF-raportteja. Yleensä yrityksen pääkäyttäjällä on oikeudet käyttäjäoikeuksien jakamiseen ja muuttamiseen yrityksen sisällä.

Kenttätieto talletetaan automaattisesti turvalliseen SCATMAN-tietokantaan ja se voidaan siirtää sieltä edelleen eri muodoissa yrityksen muihin järjestelmiin ja työkaluihin SCATMAN Data Converter -moduulin kautta.

SCATMAN-verkkopalvelun tekniset ominaisuudet:

  • Skaalautuva pilvipalvelu suojatulla palvelintoteutuksella, jossa säännölliset varmuuskopioinnit
  • Vaihtoehtoisesti myös dedikoitu palvelintoteutus on mahdollinen asiakkaan toivomuksesta
  • Saatavilla toteutettuna joko Microsoft Server 2012 tai Linux -alustalle

 

Video - SCATMAN-työkalut toiminnassa. Käynnistä video tästä